Vi lanserer ny nettside og forhandler-portal i januar 2019

i mellomtiden oppdaterer vi nyheter på Facebook-siden vår.

Forhandlere kan logge seg inn her.

 

  • Rackmontert infrastruktur satt i system

  • Den tryggeste og smarteste boligen i nabolaget

Rackit skap er produsert for å ivareta optimal kontroll på infrastruktur som kommunikasjon, sikkerhet, automasjon og andre viktige tjenester vi bruker i hverdagen. Rackit sørger for optimale driftsforhold og er det naturlige samlingspunkt og plattform for dagens og fremtidens infrastruktur og tjenester.

Bestill befaring

På tide å rydde i skapet?

Rackit samler alle dagens og morgendagens IKT-løsninger i ett system på ett sted

Manglende standarisering

Det finnes ikke standardisert utstyrsdesign for IKT-skap i dag. Det er heller ikke beregnet plass til kundens eget utstyr, som dermed ofte plasseres på gulv/vegg/hylle utenfor skapet.

Gjennomført design

Rackit skap er designet for 10” rack standardmontert utstyr. Rack-modulen er konstruert som en skuffemodul, slik at man lett kan skifte utstyr og terminere nye kabler. Skapene leveres både for utvendig, innfelt eller delvis innfelte installasjoner.

Eksplosjon i WIFI-Tilkoblet utstyr

God Wi-Fi-dekning kneles ofte ned ved forstyrrelser, dette kaller vi hastighetstap. Dette hastighetstapet gjør at det trådløse utstyret og tjenestene du har vil oppleves ustabilt og ikke tilfredsstillende i forhold til den bredbåndshastigheten du betaler for.

Kablet nettverk gir best nettverk

For å få den bredbåndshastigheten man betaler for bør man kable mest mulig av stasjonært utstyr. Eksempler på dette kan være gaming-PC og Smart-TV. Med kablet nettverk frem til det trådløse nettverket får man best hastighet slik at dine mobile enheter trives. Det kan i noen tilfeller være lurt å kable til ekstra Wi-Fi soner i boenheten.

Stålskap og radiokommunikasjon

Feil plassering av trådløs router vil ofte medføre dårlig Wi-Fi dekning/hastighetstap i et trådløst nettverk. Det kan være plasseringen i selve boenheten eller at routeren er plassert i, eller i nærheten av et stålskap. Det samme vil gjelde annet radiobasert utstyr som alarm, lys/bilde, hjemmeautomasjon, velferdsprodukter o.l.

Plast foran metall

Skapet er designet og produsert i plast for optimal radio transmisjon. Wi-Fi og radiosignalene komme bedre ut i boenheten og en vil ikke oppleve redusert kvalitet på sine tjenester. Skapet har god design, bør plasseres sentralt i boenheten og vil være et samlende punkt for all IKT og IoT (Internet Of Things)

Økt brannfare

Et økende antall IKT-enheter, flere varme trafoer og skjøteledninger som plasseres vilkårlig i et ikke egnet driftsmiljø øker brannfaren. Manglende krav og standardisering hva gjelder IKT-infrastruktur er en risikofaktor en skal ta på alvor.

Sikkerhet til kundene

Rackit skap reduserer potensielle feilkilder, setter sikkerhet i fokus og sørger for optimale driftsforhold for all IKT-infrastruktur. Skapet er laget i støvtett utførelse. Dette gir kundene økt sikkerhet, redusert brannfare og trygghet.

Bestill ditt RACKIT skap med tilhørende produktpakker i dag!

Våre samarbeidspartnere

Nyheter fra Rackit